Adviezen 2024
 Adviezen 2023
20231012GARegeling_tegemoetkoming_meerkosten_chronisch_zieken_gemeente_Roerdalen_2024v1.pdf


Reactie_op_20230626_OA_Nadere_regels_Re-integratieverordening.pdf

20230626_OA_Nadere_regels_Re-integratieverordening.pdf


202300601_OA_JeugdenGezinv1a.pdf


20230530_OA_Eenzaamheid.pdf


Reactie_20230403_GA_Re-integratieverordening_v1a.pdf

20230403_GA_Re-integratieverordening_v1a.pdf


Reactie_op_20230128_OA_Bankafschriftenv1a_1.pdf

Reactie_op_20230128_OA_Bankafschriftenv1a.pdf

20230128_OA_Bankafschriftenv1a.pdf


Adviezen 2022


Reactie_op_Ongevraagd_advies_netwerkbijeenkomsten.pdf

Antwoord_op_Reactie_op_20221211_OA_Netwerkbijeenkomsten_Sociaal_Domein_Roerdalenv1.pdf

Reactie_op_20221211_OA_Netwerkbijeenkomsten_Sociaal_Domein_Roerdalenv1.pdf

20221211_OA_Netwerkbijeenkomsten_Sociaal_Domein_Roerdalenv1.pdf


Reactie_op_20221117OA_1_Verordening_SD_incl.bijlage.pdf

20221117OA_1_Verordening_SD_incl.bijlage.pdf


20220912OA_Antwoord_ongevraagd_advies_PositiefSaldoJaarrekening.pdf

20220912OAPositiefSaldoJaarrekening.pdf20220711GA_D180083_antwoord_op_RegiovisieJeugdenGezin.pdf

20220711GARegiovisieJeugdenGezin.pdf


20220704GA_Reactie_op_RegiovisieMeedoenenWonen2022-2026.pdf

20220704GARegiovisieMeedoenenWonen2022-2026.pdf


Reactie_ongevraagd_advies_20220619OARegelingenSD3.pdf

20220619OA_Reactie_2_op_Regelingen_SD.pdf

20220619OA_Reactie_1_op_Regelingen_SD.pdf

20220619OARegelingenSD.pdf


20220618OA_reactie_op_Noodopvang.pdf

20220618OANoodopvang.pdf


20220117-OAantwoordop-arrangementenmonitorv1.pdf

20220117-OA-arrangementenmonitorv1.pdfAdviezen 2021

20210419-doorontwikkeling-pw.pdf

20210528-doorontwikkeling-pw-aanvulling.pdf

20210908-verordening-adviesraad-sociaal-domein-v1.pdf

20210916-wijzigings-verordening-maatschappelijke-ondersteuning.pdf

20211007-omvorming-soc-domein-def.pdf

20211123-gevraagd-advies-nadere-regels-Wmo-en-Jeugdhulp-gemeente-Roerdalen-2021_.pdf

20211124-beleid-mantelzorg-woningen.pdf

20211215-antwoord-op-vraag-inkomenstoets.pdf

reactie-op-advies-20211215-antwoord-op-vraag-inkomenstoets.pdf

20211612advies-vaststelling-begroting-2022-adviesraad.pdf