Home
    


Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W over het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (PW) en de Jeugdwet (JW). Met deze wetten wil de wetgever bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk actief kunnen meedoen in de maatschappij en veilig kunnen opgroeien.

Verordening_Adviesraad_Sociaal_Domein_gemeente_Roerdalen_2021.pdf


bijgewerkt: 6 juni 2024