Wat wij doenWerkwijze

De Adviesraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden, inclusief de voorzitter, en zijn allen inwoners van de gemeente Roerdalen. Samen behartigen wij de belangen van iedereen uit Roerdalen die gebruik maakt, of in de toekomst mogelijk gebruik zal gaan maken van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

De Adviesraad  vindt het dan ook belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zaken waar inwoners van Roerdalen mee in aanraking komen als zij een beroep doen op de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet. Wij pakken signalen uit de samenleving op om het College van B en W zo goed mogelijk te adviseren.

Ook zijn we betrokken bij allerlei activiteiten in de gemeente.

Visie

De Adviesraad is oog en oor voor de gemeente en de stem van de inwoners van Roerdalen. De leden van de Adviesraad kennen de inwoners en de inwoners weten de Adviesraad te vinden.

De inwoners van Roerdalen nemen actief deel aan de maatschappij. Zij halen het beste uit hun leven door zo optimaal mogelijk te participeren in de maatschappij en zelf richting te geven aan hun leven. De gemeente ondersteunt haar inwoners met menselijke maat binnen de kaders van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Inwoners en overheid werken respectvol samen in hun streven naar leefbaarheid, geluk en gezondheid.

Missie

De Adviesraad betrekt belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet vanuit een onafhankelijke positie bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en verbetering van het beleid binnen het Sociaal Domein. De Adviesraad vertegenwoordigt de belanghebbenden als groep, middels het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen.

Communicatie is oprecht en duidelijk naar belanghebbenden en gemeente om in een goede samenwerking de doelstellingen binnen het Sociaal Domein te behalen