Adviesraad Sociaal domein Roerdalen zoekt dringend nieuwe leden ( 14-3-2024)


Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen zoekt leden
De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de manier waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein gaat over ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. De Adviesraad Sociaal Domein helpt mee om de ondersteuning vanuit de gemeente zo goed mogelijk te laten passen bij wat inwoners nodig hebben. 

Wat doet de adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college over het beleid op het gebied van het sociaal domein of de uitvoering ervan. Ook kijkt de raad naar de communicatie met inwoners en de kwaliteit van de dienstverlening. De raad is betrokken, deskundig en onafhankelijk van de gemeente. Ze geeft gevraagd én ongevraagd advies. De adviesraad behandelt geen individuele problemen. Ze kunnen wel sociaal maatschappelijke problemen op de gemeentelijke agenda zetten.


Wie ben jij?
Je voelt je betrokken of hebt ervaring met bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Je woont in Roerdalen en je vindt het belangrijk om op te komen voor de belangen van inwoners. Je bent een teamspeler en je kunt ongeveer 4 uur per week besteden aan werkzaamheden voor de adviesraad. We zijn op zoek naar meerdere leden en wij vinden het belangrijk dat onze adviesraad een afspiegeling is van alle bewoners van Roerdalen en zouden graag ook jong volwassen willen uitnodigen om te solliciteren.


Wat ga je doen?
Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein ben je de stem van de inwoners van Roerdalen die ondersteuning van de gemeente krijgen. Je kunt hun wensen, opmerkingen en ideeën overbrengen aan de gemeente. De gemeente houdt rekening met de inbreng van de adviesraad bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan. De raad vergadert eenmaal per maand, behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn steeds op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Een andere vergaderdag en -tijd is bespreekbaar.


Wat bieden we?
We bieden je een uitdagende vrijwilligersfunctie in een kritisch en enthousiast team. Je ontvangt per vergadering een vergoeding van € 95 en we vergaderen in principe 10 keer per jaar.


Samen doen!
De gemeente Roerdalen wil graag bijdragen aan het geluk van inwoners, bezoekers én medewerkers. We werken daarbij niet alleen vóór, maar mét onze inwoners. Samen doen! Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, een andere overheid. Een overheid die werkt vanuit respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
De adviesraad zal ook bij deze nieuwe manier van werken moeten aansluiten en onze rol daarbij eventueel  moeten herzien of aanpassen. In de rol van bewoner en of ervaringsdeskundige en lid van de Adviesraad Sociaal Domein, kun jij in dit veranderproces een belangrijke rol spelen.


Interesse?
Reageer dan uiterlijk voor 14 april 2024 via www.IGOM.nl of solliciteer direct bij de adviesraad.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Diana van der Hoek, voorzitter adviesraad asdroerdalen@gmail.com of
Paula Claessens, beleidsmedewerker gemeente Paula.Claessens@roerdalen.nl tel.nr. 0475-255 337.
De eerste gespreksronde zal in week 17 2024 plaatsvinden .