Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.

Wilt u de vergadering bijwonen, geef dat dan minimaal 1 dag van te voren door via asdroerdalen@gmail.com


Agenda volgende vergadering
Maandag 3april 2023 20:00-22:00 uur Gemeentehuis Roerdalen


1. Opening
2. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda
3. Deelname aan cursussen Koepel
4. OA en de Aanpak van Eenzaamheid
5. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
6. Vaststelling van het verslag van de laatste twee vergaderingen
7. Werkgroepen
8. Bespreken open acties en bijwerken actiebesluitenlijst
9. Rondvraag
10. Sluiting