Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.

Wilt u de vergadering bijwonen, geef dat dan minimaal 1 dag van te voren door via asdroerdalen@gmail.com


Volgende Vergadering


 AGENDA:

 10- juni-2024 gemeentehuis Roerdalen van 19.30- 21.30 uur


1. Inleiding en mededelingen voorzitter

2. Overleg/ kennismaking en gesprek wethouder Loes Vestjens  en beleidsmedewerker Paula Claessens

  •  Stand van zaken Samen doen/ reactie openstaande acties
  •  Stand van zaken benoeming nieuwe leden Adviesraad
  •  Deelname Stuurgroep Bestaanszekerheid
  •  Jaarverslag/ financieel overzicht  2023
  •  Vraag  over aanbesteding Leerlingen Vervoer

3. Het concept-verslag ASDR vergadering 13-5-2024 vaststellen

4. Deelname, Inhoud en begroting reflectiebijeenkomst 4-september 2024

5. Overige Inbreng vanuit alle werkgroepen van de adviesraad (20 min)

  • Overleg werkgroep PW
  • Werkgroep Samen Doen
  • Deelname IZP

6. Planning ASDR vergaderingen en andere bijeenkomsten van 2024 min)

7. Rondvraag

8. Einde vergadering