Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.

Wilt u de vergadering bijwonen, geef dat dan minimaal 1 dag van te voren door via asdroerdalen@gmail.com


Volgende Vergadering


  Maandag 8 april 2024 19.30- 21.30 uur Gemeentehuis Roerdalen

Agenda 

1. Opening en inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda.( 5 min)
welkom heten  eventueel nieuw raads lid

2. Het concept-verslagen  van de vergadering van 5-02-24  en 11-3-2024

3. Voorstel  gezamenlijke reflectiebijeenkomst  leden adviesraad samen met de Koepel

4.  Pauze

5.  sollicitatie gesprekken aansluiten voor nieuwe raadsleden

6. Inbreng vanuit alle werkgroepen van de adviesraad

7. Bespreken open acties en bijwerken  en  voorstel nieuwe actiebesluitenlijst.

8.  Jaarverslag 2023 ?

9. Samenvatting mails van de Koepel  e.a.in  maart

10. Rondvraag + agendapunten volgende keer

11. Einde vergadering.