Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.


Agenda volgende vergadering

Maandag 12 december 2022 van 20:00- 22:00 uur Gemeentehuis Roerdalen


1. Opening
2. Welkom nieuwe leden Anke Dohmen, Jos Mous en Willem Vellema
3. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda
4. Opstellen nieuwe werkgroep verdeling
5. Actualiseren aftreedschema
6. Vacature Secretaris
7. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
8. Vaststelling van het verslag van de laatste vergadering 
9. Bespreken open acties en bijwerken actiebesluitenlijst
10. Rondvraag
11. Sluiting