Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.

Wilt u de vergadering bijwonen, geef dat dan minimaal 1 dag van te voren door via asdroerdalen@gmail.com


 

Agenda volgende vergadering
Maandag 2 oktober 19:30 uur Gemeentehuis Roerdalen

volgt
Vacature Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Gemeente Roerdalen wil graag bijdragen aan het geluk van inwoners, bezoekers én medewerkers. We werken daarbij niet alleen vóór, maar ook steeds vaker mét onze inwoners. Samen doen! Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, een andere overheid. Een overheid die werkt vanuit respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.


Door het verstrijken van de zittingsduur van de huidige voorzitter zijn we zijn op zoek naar een:


Voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Het adviseert het college van burgemeester en wethouders van gemeente Roerdalen gevraagd en ongevraagd. De adviesraad doet dit op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp. De raad wil met zijn adviezen de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners vergroten. Op deze manier draagt de raad bij aan de verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering ervan. Lees meer over de adviesraad.


Je staat voor een boeiende uitdaging: je geeft leiding aan de Adviesraad Sociaal Domein, die bestaat uit in totaal 10 leden (inclusief de voorzitter). De focus ligt hierbij op het door ontwikkelen van het in gang gezette proces van burgerparticipatie. Je kunt motiveren, verbinden en strategisch denken. Je gaat samenwerken met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente.


Over jou
Als voorzitter zit je de vergaderingen van de Adviesraad voor en ben je verantwoordelijk voor een goed verloop daarvan. Samen met de secretaris en ambtelijk adviseur stel je de agenda van de vergadering op en bepaal je in afstemming met de leden de dag en tijdstip van de vergadering.  Daarnaast ben je goed op de hoogte van alle aandachtsgebieden binnen de Adviesraad en zorgt ervoor dat deze aan bod komen. Ook stimuleer je samen met de secretaris en de penningmeester het functioneren van de adviesraad.


Tot slot ben je als voorzitter:
      > De verbindende factor van de adviesraad met je communicatieve, inspirerende en leidinggevende vaardigheden.
      > Op de hoogte van hoe een gemeente functioneert;
      > Bekend met en heb je affiniteit met en gevoel voor Sociaal-maatschappelijke vraagstukken;
      > Vaardig op het gebied van vergaderen, adviseren en coördineren;


Wat bieden wij?
Voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein is een inspirerende functie, die kennis en inzicht biedt in de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roerdalen en de samenwerkende regio’s. De adviesraad beschikt over enthousiaste, betrokken en deskundige leden, met veel kennis en ervaring van het sociaal domein.
De vergaderingen van de raad zijn eens per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Op dit moment vergadert de adviesraad op maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur. Je krijgt per vergadering een vergoeding.

De voorzitter is onafhankelijk en dus geen lid van de gemeentelijke organisatie, het college of gemeenteraad. De voorzitter mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.


Ben je geïnteresseerd en woon je in de gemeente Roerdalen?
Reageer uiterlijk 15 oktober via www.IGOM.nl. De eerste gespreksronde is in week 43.  Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Sonja Thissen, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling via sonja.thissen@roerdalen.nl of 0475 255 337.